TÜRK Mods - Oyun Mods - Paylaş Haber - GTA 5 TÜRK - Euro Truck 2

İnternet Siteleri Topluluğu

LÜTFEN REKLAMLARA TIKLAYINIZ.DAHA FAZLA MOD İÇİN
Sitemizdeki dosyları indirmek için üye olunuz.
Please register to download files on our site.
Main » Files » Program » İnternet

Opera 11.00 Beta Build 1060 Multilingual Portable
[ · İNDİRMEK İÇİN TIKLA () ] 12-Nov-2010, 4:58 PM
Portable Opera 10.70 Build 9046 Snapshot Multilingual

 

WinApp | Opera 11.00 Beta Build 1060 Multilingual Portable |7,95 MB

trOpera, yeni versiyonu ile en h?zl? internet taray?c?s? lakab?n? yeniden üstleniyor. Sahip oldu?u Turbo teknolojisiyle sayfalar? eskisinden 7 kat h?zl? bir ?ekilde açan Opera, en yava? internet ba?lant?lar?nda bile en h?zl? internet deneyimini vaat ediyor. Tüm bunlar?n yan?nda Opera güvenli bir web deneyimi de sunuyor. Ki?iselle?tirilebilir birçok özelli?i ve yeni tasar?m?yla ?effafla?an internet taray?c?lar? aras?nda olan Opera, sahip oldu?u özelliklere ek olarak birçok yenili?i de yeni versiyonunda kullan?c?lar?na sunuyor.

Opera 10.50 Sürüm Geli?tirmeleri:

    * Dünyan?n en h?zl? Java Script motoru Carakan ile eskisinden 7 kat daha h?zland?.
    * Gizli ve güvenli gezinme özelli?iyle windows i?letim sisteminde arkan?zda kay?t izi b?rakmadan gezebileceksiniz.
    * Art?r?lan güvenlik özellikleriyle güvenmedi?iniz sitelerde bile gönül rahatl???yla gezin.
    * HTML 5 ve CSS 3 deste?iyle geli?tirilen web standartlar?.
    * Tasar?mda yap?lan "Aero Glass” geli?tirmelerle tamamen ?effaf bir Opera bizi bekliyor.
    * Masaüstüne ta??nan bile?enler geli?tiriciler için daha güçlü özellikler sunuyor.

Özellikleri:

    * H?zl? Arama: Art?k favori web sitelerinize ula?man?n çok daha k?sa bir yolu var. Sadece yeni bir sekme aç?n ve speed dial'a b?rak?n gerisini. Kullanmak art?k oldukça popüler ve kolayd?r.
    * Sahtekarl?k Korumas?: Opera'n?n oldukça geli?mi? sahtekarl?k ve hile korumas? sayesinde girdi?iniz sitelerde bulunan ve ki?isel bilgilerinizi çalmaya çal??an yaz?l?mlara kar?? koruman?z olacak.
    * BitTorrent: Art?k sisteminizde ba?ka bir BitTorrent uygulamas? bar?nd?rman?za gerek yok. Opera içerisinde bar?nd?rd??? BitTorrent uygulamas? ile size bu rahatl??? da sa?l?yor.
    * Favorilerinizi Arama Bölümüne Ekleyin: Site arama bölümüne sa? klik ile t?klay?n. Ve Yeni arama yarata t?klay?n.
    * ?çerik Engelleyici: Reklam veya resimleri siler. Sizin insiyatifinizde olan bu uygulama sayesinde ?stemedi?iniz resimler veya reklamlar?n üstüne sa? klik ile t?klayarak "Block content" özelli?ini seçmeniz yeterli...
    * Widgets: Küçük Web uygulamalar? (multimedyalar, haber kaynaklar?, oyunlar ve daha fazlas?) masaüstünüzü kesinlikle daha da e?lenceli k?lacakt?r. Widget menüsünü kullanarak yeni widget'lar? ke?fedin ve favori widget'lar?n?z? belirleyin. Daha fazla bilgi için widgets.opera.com adresine t?klay?n.
    * Minik Önizleme: Opera'da kaç sekme açt???n?z? ö?renmeniz oldukça kolay. Bunu di?er web taray?c?larda da yapabilirsiniz. Ancak önemli olan istedi?iniz resim veya videonun hangi sekmenin içerisinde oldu?unu bulmakt?r. ??te bu özelli?i her web taray?c?da bulmak biraz zordur.
    * Transfer Yönetimi: ?ndirmekte oldu?unuz dosyalar? isterseniz durdurun duraklat?n ba?tan ba?lat?n veya hangi a?amada olduklar?n? sadece küçük bir transfer yönetimi penceresinden takip edin.
    * Sekme Sistemli Taray?c?: ?nternette kolay ve daha h?zl? ?ekilde dola?man?z için geli?tirilmi? olan sekme sistemi ile hem daha az kar???k bir ?ekilde internette dola?m?? olucaks?n?z hem de tek uygulama içerisinde bir den fazla sayfay? gösterme ?ans?n?z olacak.
    * ?ifre Yönetimi: ?ifre yöneticisi sayesinde hat?rlaman?za gerek olmayan ?ifre ve kullan?c? isimlerinizi oldukça güvenilir bir sistem ile kendi haf?zas?nda tutar ve her üye oldu?unuz bir siteye girdi?iniz de direkt olarak sizi üyelik giri?inden içeri sokar.
    * Arama Entegreli: Google, eBay, Amazon ve daha bir çok arama motoru entegre seçenekli sistemi sayesinde istedi?iniz araman?n anahtar kelimelerini hatta harflerini yaz?n kar??n?za sonuçlar? hemen ç?ks?n.
    * Konu?ma: Opera web taray?c?n?z ile belli ba?l? komutlar? ingilizce olarak okuyarak kontrol edebilirsiniz. Sadece ingilizce dil seçene?i ile çal??an bu özellik Windows 2000 ve XP için geçerlidir. Daha detayl? bilgi için t?klay?n?z.
    * Çöp Dönü?ümü: E?er yanl??l?kla sekmenizi kapatt?ysan?z Opera'n?n içerisindeki çöp sepetinden bu sekmeyi geri ç?kartabilirsiniz. Ayr?ca engelledi?iniz reklam veya resimleri de bu çöplükte bulabilirsiniz.
    * Opera Mail: POP/IMAP E-mail yaz?l?m? sayesinde ba?ka bir program kullanman?za gerek kalmadan email hesaplar?n?z? kontrol edebilirsiniz. Ayr?ca RSS/Atom bazl? haberleri de takip edebilirsiniz.
    * Yak?nla?t?rmak - Zoom: Her hangi bir web sayfas?n?n her hangi bir bölümüne %20 ila %1000 aras?nda yak?nla?abilirsiniz.
    * Küçük Ekran Modu: Bir sayfas? görüntülerken Shift+F11 tu?lar?na basarak mobil telefonunuzdaki boyutu gibi küçültebilirsiniz. Veya istedi?iniz her hangi bir boyutta da görüntüleyebilirsiniz.
    * Tam Ekran Modu: F11'e basarak Opera'n?n projeksiyon modundaki gösterimine geçebilirsiniz. Tam ekran modu ile daha rahat sunumlar yapabilirsiniz.
    * Kiosk Modu: Opera Kiosk modu sayesinde halka aç?k bir mekanda aç?k b?rakmak zorunda oldu?unuz ancak görünmesini istemedi?iniz sayfalar? korumak amaçl? olarak gizleme imkan?na sahipsiniz. Bu sayede ki?isel bilgilerinizi içeren siteleri de halka aç?k yerlerde koruyabilirsiniz. Hem de kapatmadan!

Category: İnternet | Added by: hasan525 | Tags: Opera 11.00 Beta Build 1060 Multili
Views: 583 | Downloads: 234 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Registration | Login ]
Oyun Mods - Euro Truck Simulator 2 Extreme Trucker 2 Farming Simulator 2011 GTA 5 Web sitemizde bulunan dosyalar tamamen alıntıdır.Hiçbir şekilde Oyun Mods sorumlu tutulamaz.Bu siteye giren herkes sitemizin kuralların kabul etmiş olur.Ayrıntılı bilgi için;oyunmods_@windowslive.com
Copyright ©2011 Oyun Mods and Türk Mods . Tüm hakları saklıdır. All rights reserved. Euro Truck Simulator 2,18 WOS Extreme Trucker 2,Farming Simulator 2011,GTA 5,GTA 4,SCS,Farming Simulator,Euro Truck,Mod İndir,Yama İndir,Oyun İndir,Full İndir,Oyun Modları,Farming Mod,Farming Simulator 2011 Türkiye Modu,Euro Truck Simulator 2 Türkiye Modu,Extreme Trucker 2 Türkiye Modu,Oyun Mods,Game Moding,LS-MODS.LT,www.scs.com,www.farming-simulator.com,www.extremetrucker2,com,www.eurotrucksimulator2.com,www.turkmods.com,www.farmingsimulatordestek.com,www.oyunmods.com,oyunmods.ucoz.com,www.paylashaber.com,Paylaş Haber,Haberler,Oyun Haberleri,Oyunlar,Gta İndir,GTA 4 Mod İndir,Gta 4 Türkiye Modu,Çiftçilik Oyunları,Tır Oyunları,Simulator,Truck,Farming,Game,ls 2011,Test Drive Unlimited 2,TDU2 Yama,Test Drive Unlimited 2 İndir